divendres, 16 de febrer de 2018

dimarts, 30 de gener de 2018

Els pronoms febles. 2n de Batxillerat

Enllaços on trobareu un quadre resum de les funcions dels pronoms febles amb unes interessantíssimes notes i exercicis per practicar-los.


Quadre de les funcions dels pronoms febles
http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/pronoms%20febles/teoria.htm

Exercicis de pronoms febles en línia:
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_2.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
Pronoms febles inherents. 2n de Batxillerat.


OPTIMOT

Fitxa 7374/2

Títol

estar o estar-ne?, caure o caure-hi?, haver o haver-se-les? 

pronoms sense valor sintàctic 

verbs amb pronom feble inherent 


Resposta

Hi ha una sèrie de verbs que estan fixats amb un o més pronoms febles i adopten un significat especial. Per exemple, estar-ne vol dir 'apreciar', caure-hi significa 'encertar' o 'recordar', veure-hi designa 'tenir el sentit de la vista', haver-se-les vol dir 'discutir' i no ser-hi tot significa 'estar o ser boig'. Així doncs, no és el mateix dir:
-N'està molt, de trist
-En aquest clot hi ha caigut més d'un cop
-No veu bé l'escenari des d'aquí
-A les culpables, va haver-les de conèixer
-Al bar hi eren tots els seus amics
que dir:

-N'està molt, dels seus amics (equivalent a 'apreciar')
-
Li ha donat unes quantes pistes, però no hi ha caigut (equivalent a 'recordar')
-
No hi veu gens  (equivalent a 'tenir el sentit de la vista')
-
Va haver-se-les amb l'agressor (equivalent a 'barallar-se')
-
Al bar va conèixer un noi que no hi era tot (equivalent a 'estar boig')

Així, les últimes frases, amb el sentit que es concreta entre parèntesis, no funcionen sense el pronom feble. Cal tenir en compte, a més, que aquests pronoms no fan cap funció sintàctica dins de l'oració perquè ja formen part del verb, mentre que en les frases 
N'està molt, de tristEn aquest clot hi ha caigut més d'un copA les culpables, va haver-les de conèixer i Al bar hi eren tots els seus amics, els pronoms febles enhi i les fan referència a un complement verbal que ja s'esmenta dins de la frase.